∆ιεύθυνση:
Άννης Κοµνηνής 4,
Μέγαρο Σολέας, 6ος όροφος, διαµ. 602,
1060 Λευκωσία, P.O.BOX 22795

Επικοινωνία:
Τηλ: 22 460 150
Τηλ Studio: 77 77 10 11
Μήνυµα στο Viber: 99 104 8 88
Φαξ: 22 769 516
E-mail: info@superfmradio.com

    Στείλτε µας µήνυµα:

    Βρείτε µας στον χάρτη: