Πρόγραµµα

Days
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
00:00 - 06:30

NON STOP SUPER HITS

06:30 - 10:00

SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

12:00 - 14:00

DAILY KOUS KOUS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

16:00 - 18:00

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

18:00 - 20:00

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

20:00 - 22:00

ΙN THE MIX

DJ A CHRIS

22:00 - 00:00

ΙN THE MIX

DJ GOLDEN-X

00:00 - 06:30

NON STOP SUPER HITS

06:30 - 10:00

SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

12:00 - 14:00

DAILY KOUS KOUS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

16:00 - 18:00

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

18:00 - 20:00

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

20:00 - 22:00

ΙN THE MIX

DJ A CHRIS

22:00 - 00:00

ΙN THE MIX

DJ GOLDEN-X

00:00 - 06:30

NON STOP SUPER HITS

06:30 - 10:00

SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

12:00 - 14:00

DAILY KOUS KOUS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

16:00 - 18:00

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

18:00 - 20:00

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

20:00 - 22:00

ΙN THE MIX

DJ A CHRIS

22:00 - 00:00

ΙN THE MIX

DJ GOLDEN-X

00:00 - 06:30

NON STOP SUPER HITS

06:30 - 10:00

SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

12:00 - 14:00

DAILY KOUS KOUS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

16:00 - 18:00

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

18:00 - 20:00

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

20:00 - 22:00

ΙN THE MIX

DJ A CHRIS

22:00 - 00:00

ΙN THE MIX

DJ GOLDEN-X

00:00 - 06:30

NON STOP SUPER HITS

06:30 - 10:00

SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

12:00 - 14:00

DAILY KOUS KOUS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

16:00 - 18:00

LIVE LINK – PANSTOMASEW

ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΕΒΗΣ

18:00 - 20:00

SUPER TOP 20

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

20:00 - 22:00

ΙN THE MIX

DJ A CHRIS

22:00 - 00:00

ΙN THE MIX

DJ GOLDEN-X

00:00 - 07:00

NON STOP SUPER HITS

07:00 - 10:00

ΒΕST OF SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

JUST MUSIC

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

12:00 - 14:00

BEST OF DAILY KOUS KOUS

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16:00 - 18:00

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΕΒΗΣ

18:00 - 20:00

SUPER TOP 20

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

20:00 - 22:00

IN THE MIX

DJ A CHRIS

22:00 - 00:00

IN THE MIX

DJ GOLDEN-X

00:00 - 07:00

NON STOP SUPER HITS

07:00 - 10:00

ΒΕST OF SUPER BREAKFAST

ΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10:00 - 12:00

JUST MUSIC

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

12:00 - 14:00

BEST OF DAILY KOUS KOUS

14:00 - 16:00

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16:00 - 18:00

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΕΒΗΣ

18:00 - 20:00

NON STOP SUPER HITS

20:00 - 00:00

NON STOP SUPER HITS